Երեք խոզուկները՝ Նիֆ-Նիֆը, Նաֆ-նաֆը և Նուֆ-Նուֆը անտառում կաղիններ հավաքեցին և որոշեցին դրանք հավասար բաժանել: 
 
Կարող են արդյո՞ք նրանք դա իրականացնել, եթե Նուֆ-Նուֆը հավաքեց 249 կաղին, Նաֆ-Նաֆը հավաքեց \(2\) անգամ շատ, իսկ Նիֆ-Նիֆը հավաքեց 102-ով քիչ կաղին, քան՝ Նուֆ-Նուֆը:  
 
Պարզիր, թե ընդամենը քանի՞ կաղին նրանք հավաքեցին:
 
 
Պատասխան՝
 
նրանք հավաքեցին ընդամենը  կաղին,
 
հավասար բաժանել