Գտիր այնպիսի եռանիշ թիվ, որի առաջին թվանշանը 6-ն է և այն բաժանվում է \(2\)-ի, \(5\)-ի և \(9\)-ի:
 
Պատասխան՝ iii