Տրված A թիվը անմնացորդ բաժանվում է 24-ի: Ընտրիր այն թվերը, որոնց վրա ևս անմնացորդ բաժանվում է A թիվը: