pr, s և t թվերը prst քառանիշ թվի թվանշաններն են: 
 
Ըստ 4-ի բաժանելիության հայտանիշի՝ ո՞ր թիվն է որոշում prst թվի բաժանելիությունը 4-ի:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.