Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Տեսական պնդումներ բաժանելիության վերաբերյալ 1Մ.
2. Թիվ աստղանիշի փոխարեն 1Մ.
3. Բաժանելիությունը 25-ի 1Մ.
4. Թվի բաժանելիությունը 4-ի 1Մ.
5. 4-ի, 8-ի և 25-ի բաժանելիության հայտանիշները 1Մ.