Որոշիր այն եռանիշ թիվը, որի առաջին թվանշանը 5-ն է, և այն բաժանվում է \(3\)-ի և \(5\)-ի, բայց չի բաժանվում \(2\)-ի և \(9\)-ի:
 
Պատասխան՝ (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ դրանք իրարից անջատելու համար օգտագործիր \(;\) նշանը)