Ինչպիսի՞ն պիտի լինի վեցանիշ թվի վերջին 3 թվանշաններից կազմված թիվը, որպեսզի թիվը բաժանվի 8-ի: