Օգտագործելով պարզ թվերի աղյուսակը`
 
Tablica.png
 
պարզիր, թե քանի՞ բաղադրյալ թիվ կա \(800\) և \(900\) թվերի միջև:
 
Պատասխան՝ \(800\) և \(900\) թվերի միջև կա  բաղադրյալ թիվ: