Տրված է 45 թիվը: Որոշիր, թե ինչպիսի՞ն է այն:  
 
Պատասխան՝