Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարզ, թե՞ բաղադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Տրված միջակայքի պարզ և բաղադրյալ թվերի քանակը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ընտրել թվի վերլուծությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Տեսական պնդումներ

Բարդություն միջին

3
5. Պարզ արտադրիչների վերլուծում

Բարդություն միջին

3
6. Արտադրյալի բաժանարարները

Բարդություն միջին

3
7. Երկու պարզ արտադրիչներ, մեկը տրված է

Բարդություն միջին

4
8. Քառանիշ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Բարդություն բարդ

6
9. Երկու թվերի բաժանելիությունը

Բարդություն բարդ

6
10. Երեք պարզ թվերի գումար

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար