Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Պարզ, թե՞ բաղադրյալ 1Մ.
2. Տրված միջակայքի պարզ և բաղադրյալ թվերի քանակը 1Մ.
3. Ընտրել թվի վերլուծությունը 1Մ.
4. Պարզ արտադրիչների վերլուծում 3Մ.
5. Արտադրյալի բաժանարարները 3Մ.