Գրիր \(46\) թիվը երեք տարբեր պարզ թվերի գումարի տեսքով: Տեղադրիր բոլոր տարբերակները:
 
Պատասխան (գումարելիները գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի: Սկզբում գրիր նույն առաջին գումարելին ունեցող տարբերակները: Տարբերակները անջատիր \(;\) նշանով)՝
 
46 \(=\)