Պարզիր, թե արդյո՞ք \(m\) թիվը անմնացորդ բաժանվում է \(n\) թվի վրա, եթե m=23377 և n=37
 
Պատասխան (քանորդում գրիր «ոչ», եթե թիվն անմնացորդ չի բաժանվում)՝
 
\(m\) թիվը \(n\)-ի  և քանորդում ստացվում է i: