1225 թիվը վերլուծիր պարզ արտադրիչների:
 
Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով
 
1225\(=\)iiii