Դուրս գրիր բոլոր երկնիշ թվերը, որոնք վերլուծվում են երկու պարզ արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից մեկը \(37\)-ն է:
 
Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ իրարից բաժանելով \(;\) նշանով)՝
  
Պատասխան՝