Նշիր lm արտադրյալի բոլոր բաժանարարները, եթե \(l\), \(m\) և \(n\) թվերը իրարից տարբեր պարզ թվեր են:  
 
Պատասխան (տառերը գրիր այբբենական կարգով)՝
 
lm թվի բաժանարարներն են՝ i;i;ii