247 թիվը վերլուծիր պարզ արտադրիչների: 
 
Թվերը տեղադրիր աճման կարգով:
  
Պատասխան՝ 247\(=\)ii