Հայտնի է, որ \(a\)-ը և \(b\)-ը \(2\)-ից մեծ երկու տարբեր պարզ թվեր են: Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝ այդ թվերի գումարը մեծ է \(7\)-ից:
 
Պատասխան՝ պնդումը :