Տրված բառերից ընտրի՛ր նախադասության մտքին համապատասխանող բառը՝ ամբարիշտ, ապաշնորհ:
 
Չարասիրտ և .......... թշնամին հարձակվել էր հենակետերի վրա:
  
Պատասխան.