1.Նշված բառաշարքերում կետերի փոխարեն դի՛ր անհրաժեշտ տառերը՝  բ, պ, փ կամ ղբ:
          
1. ակնա...յուր, ե...որորդի, նր...երշիկ
2. եր...ևէ, որ...անալ, խա...շիկ
3. ամ...ամած, խո...ան, մազա...ուրծ
 
Պատասխան.
  
Բառերն իրարից անջատիր ստորակետով և բացատով
 
1.
 
2.
 
3.
 
  
2. Նշի՛ր այն շարքի համարը, որի բոլոր բառերում գրվում է պ
  
Պատասխան.