1.Գտի՛ր և գրի՛ր  օրինական  բառի հականիշը:
 
 ՀուշումԲառն ունի ապ նախածանց:
                    
Պատասխան.
 
2. Ներկայացրո՛ւ գտածդ բառի բառակազմական պատկերը և նշի'ր տեսակն ըստ կազմության:
 
Հուշում. նախածանց + արմատ + ածանց. ածանցավոր բառ
 
Պատասխան.