1. Տրված բառակապակցությունը` մի ծայրը սուր ձող` խորովածի միսը վրան շարելու համար, անվանի'ր մեկ բառով:
 
Հուշում: Բառը գրվում է փ-ով:
 
Պատասխան
 
2. Կազմի՛ր գտածդ բառի բառակազմական պատկերը և նշի'ր բառի տեսակն ըստ
    կազմության:
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր բառը, հետո դի՛ր հավասարման նշան, գրի՛ր բառի բաղադրիչները, դրանց միջև գումարման նշա՛ն դիր, ապա միջակետ դի՛ր և գրի՛ր բառի տեսակը: Եթե բառը պարզ է, գրի՛ր այդ բառը, դի՛ր միջակետ և գրի՛ր՝ պարզ բառ:
 
Պատասխան.