Այս բառաշարքում բառաշարքում գտի՛ր և վանդակո՛ւմ գրիր
 
 նախածանց + արմատ + վերջածանց = ածանցավոր բառ կաղապարին համապատասխանող բառը:
 
սրտատրոփ, ապշահար, սփռված, ճամփորդ, տարբերություն, քրոջորդի
 
Հուշում:  Բառը գրի'ր ըստ տրված կաղապարի, հավասարման նշան դի՛ր և բառը գրի՛ր լրիվ:
Չմոռանաս բացատներ թողնել:
 
Պատասխան.