Տրված բառաշարքում գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր նույն արմատն ունեցող բառերը:
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը, գծի՛կ դիր` -, հետո միայն գրի՛ր բառերը. դրանք անջատի՛ր ստորակետերով, բացատներով և պահպանի՛ր հերթականությունը:
 
հարբել, դարբնել, սրբություն, գինարբուք, ջրարբի, երբեք
  
Պատասխան.