1. ան...նաշար, ...նաշարավոր, ...նուղեղ, ...նաշար բառերն ամբողջացնելու համար ներկայացված արմատներից ո՞ րը կավելացնես. ոխ, ող:
 
Պատասխան.
 
2.Արմատն ավելացրո'ւ և բառերը գրի'ր նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի'ր ստորակետերով, դրանց միջև պահպանի'ր բացատները:
 
Պատասխան.