1. Տրված բառաշարքից առանձնացրո՛ւ նույն արմատն ունեցող բառերը.
 
ուղղորդել, ուղևորվել, ուղտապան, ուխտագնացություն, ուղտափուշ, խոզապուխտ
 
Հուշում:Նախ գրի՛ր արմատը, գծի՛կ դիր, հետո  գրի՛ր բառերը նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
  
Պատասխան. 
 
2. Բարձրաձայն կարդա՛ բառերը և ասա՛, թե ընտրածդ բառերում  ղ, խ տառերը ո՛ր հնչյունով են  արտասանվում՝ 1.ղ, 2.խ:  Նշի՛ր  տառի առջև դրված թիվը:
 
Պատասխան.