Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Բարձրաձայն կարդա՛ տրված բառերը: Նշի՛ր այն շարքի համարը, որի բոլոր բառերը նույն արտասանությունը և գրությունն ունեն:
 
1) օտարական, ծովափրփուր, էակ, ելակ
2) խնձոր, դեղձանիկ, աղբյուր, եղջյուր
3) ծարավ, առէջաթել, ինքնակամ, սանրել
4) ապուրաման, օթոց, օղակել, ողկույզ