Որոշիր ճիշտ պատասխանը: 
 
Երեխա բառում քանի՞ հնչյուն ես լսում:
 
               
 
 Երեխա բառը քանի՞ տառով ես գրում: