Որոշիր այն բառը, որը պիտի ավելացնես նախադասության բաց թողած տեղում:
 
Հուշում: Անհրաժեշտության դեպքում բառը գրի՛ր փոփոխված ձևով:
 
Մեր մայրաքաղաքի շատ թաղամասեր օգտվում են ...........արտադրած էներգիայից:
 
Երևանջէկ, Երևանջուր
 
Պատասխան