Գտի՛ր բառը:
 
մարդու արած լավ գործը, վաստակը նշանակող բառը
 
Հուշում: Բառասկզբում գրվում է ե-ով:
 
Պատասխան.