Գտի՛ր բառը:
 
Ի՞նչ բառով կբնութագրես այն մարդուն, որը նույնիսկ անծանոթ մարդկանց իր տուն է հրավիրում:
 
Հուշում: Բառի մեջ ը կա:
 
Պատասխան.