1. Հետևյալ բառաշարքում  գտի՛ր ավելորդ բառը և դո՛ւրս գրիր:
 
զուգընթաց, գործընկեր, ընդմիջել, տեղատվություն
 
Պատասխան.
 
2. Այդ բառը փոխարինի՛ր հականիշ բառով:
      
Հուշում: Բառում ը գրվում է:
 
Պատասխան.