Հետևյալ բառաշարքից դո՛ւրս գրիր ընկնել արմատ ունեցող բառերը :   
 
կընկնի, հյուրընկալ, համընկնել, ընկրկել, ընթերակա, ընկեցիկ, չընկնենք
    
Հուշում: Բառերն իրարից անջատի՛ր ստորակետերով: 
 
Չմոռանաս բառերի միջև բացատ դնել:         
 
Պատասխան.