1.Հետևյալ բառերում՝ ճեպ.....աց, մակ....ացություն ո՞ր արմատը կավելացնես.
                               
 ընթ, ընկեց
 
Պատասխան.
 
2.  Վերականգնի՛ր բառերը:
  
Հուշում: Բառերն իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր հերթականությունը: Բառերի միջև բացա՛տ դիր
 
Պատասխան.