1. Գտի՛ր տրված բառերի արմատները:
 
                           ամենասուր                                    ընթանալ          
                                                                                                                                                                          
Պատասխան.            
     
2. Այս արմատները միացրո՛ւ ըստ տրված կաղապարի արմատ + արմատ + աց = բարդածանցավոր բառ:          
                                             
Պատասխան.