Գտի՛ր ճյուղ, ոստ բառ/եր/ի հոմանիշը:
 
Հուշում: Բառի սկզբում կամ բառամիջում գրվում է ը:
 
Պատասխան.