Գտի'ր պահանջվող բառը:
 
Արգելք ոտքի տակ բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
                                                               
Հուշում: Բառը գրվում է ը-ով:
 
Պատասխան