Տրված էլեկտրոնային բանաձևերից՝
 
1.1s2,2.1s22s13.1s22s22p63s23p6,4.1s22s22p5,5.1s22s22p6
 
ո՞րն է համապատասխանում KF իոնային միացության անիոնին:
 
Պատասխանում ներկայացրու՝
 
1. Քո ընտրած էլեկտրոնային բանաձևի հերթական համարը:
 
2. Տրված միացության 0.79 մոլ քանակով նմուշում միայն կատիոնին բաժին ընկնող էլեկտրոնների քանակը (մոլ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.