Ծծմբի թթվածնավոր թթուներից մեկի 0.39 մոլ քանակ պարունակող ջրային լուծույթը չեզոքացրել են բավարար քանակով կալիումի հիդրօքսիդով:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է թթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ), եթե նրա մեկ մոլում թթվածին տարրին բաժին է ընկնում 24 մոլ էլեկտրոն:
 
2. Որքա՞ն է չեզոքացումից հետո ստացված լուծույթում աղի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.