Տարրի ատոմի գրգռված վիճակին համապատասխանում է բերված էլեկտրոնային բանաձևը՝
 
1s22s22p63s23p64s14p1
 
Այդ տարրին համապատասխանող պարզ նյութի 201.8 մմոլ քանակով նմուշը լուծել են ատոմի հիմնական վիճակում 1s22s22p4 էլեկտրոնային բանաձևն ունեցող տարրի պարզագույն ջրածնային միացության մեծ ավելցուկում և ստացել լուծույթ:
 
Որոշի՛ր. 
 
1. Որքա՞ն է լուծված նյութի զանգվածը (մգ) ստացված լուծույթում:
 
2. Որքա՞ն է անջատված գազի ծավալը (մլ, ն.պ.):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.