Քլորի թթվածնավոր թթուներից մեկի կալիումական աղը տաքացրել են ատոմի հիմնական վիճակում հետևյալ՝ 1s22s22p63s23p4, էլեկտրոնային բանաձևն ունեցող տարրին համապատասխանող պարզ նյութի համարժեք քանակի հետ, ինչի արդյունքում ստացվել են նոր, երկտարր աղ և նշված տարրի \((IV)\) օքսիդ՝  \(2 : 3\) մոլային հարաբերությամբ:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է էլեկտրոնների ընդհանուր քանակը (մոլ) ստացված աղի նմուշում, եթե ծախսվել է 1.5 մոլ քանակով պարզ նյութ:
 
2. Ի՞նչ ծավալով (լ,ն.պ.) օքսիդ է ստացվել ռեակցիայի ընթացքում:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.