Նույնանուն իոն պարունակող բերված իոնային միացություններից՝ KCl,LiCl որի՞ բյուրեղավանդակի էներգիան է առավել մեծ:
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛ մյուս իոնային միացության կատիոնի էլեկտրոնային թաղանթում առկա բոլոր էլեկտրոնների թիվը:
 
Պատասխան՝