Իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող հետևյալ գունավոր միացություններից՝ (NH4)CrO72,KMnO4,Cu(NO3)22 մեկի ջերմային քայքայումից լաբորատոր պայմաններում ստանում են թթվածին, իսկ աղաթթվի հետ փոխազդեցության միջոցով ստանում են գազային քլոր:
 
Գտի՛ր․ 
 
1. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն.պ.) թթվածին կանջատվի 203.82 գրամ զանգվածով նշված նյութի ջերմային քայքայումից;
 
2. Ի՞նչ զանգվածով (գ) իոնային միացությունների խառնուրդ կստացվի նշված նյութի նույն զանգվածով նմուշի և աղաթթվի փոխազդեցությունից:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.