Իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող տրված եռատարր միացություններից AgNO3,NaNO3,Cu(NO3)2 մեկի ջերմային քայքայումից կրկին ստացվում է իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող եռատարր միացություն և անջատվում է գազ:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է թթվածին տարրի զանգվածը (գ) նշված միացության 61.2 գրամ նմուշում:
 
2. Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթվածին գազ կանջատվի նշված միացության նույն զանգվածով նմուշի ջերմային քայքայումից:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.