Ստորև բերված շարքից ընտրի՛ր այն նյութի բանաձևը, որտեղ ջրածինը ցուցաբերում է բացասական օքսիդացման աստիճան՝