Ստորև գրված ո՞ր նյութերի հետ փոխազդելիս ջրածինը կարող է դրսևորել օքսիդացնող հատկություն՝