Որոշի՛ր 23 գ զանգվածով ջրածնի նմուշի նյութաքանակը (մոլ) և ծավալը (լ. ն պ.):
 
Պատասխանները մուտքագրի՛ր
 
1. նյութաքանակը
 
 
2. ծավալը