Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ջրածին տարրի վերաբերյալ պնդման ճշմարտացիության հաստատումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Միացության բանաձևի ընտրությունն՝ ըստ ջրածնի օքսիդացման աստիճանի

Բարդություն հեշտ

1
3. Նյութի ընտրություն, որի հետ փոխազդելիս ջրածինը ցուցաբերում է օքսիդացնող հատկություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Ջրածնի տրված զանգվածով նմուշի նյութաքանակի ծավալի որոշում

Բարդություն միջին

2
5. Ջրածնի հիդրիդի բանաձևի կազմում և զանգվածի որոշումը՝ ըստ նյութերի բանաձևերի

Բարդություն միջին

2
6. Ջրածնի ստացման ռեակցիայի հավասարման կազմումը և ծավալի որոշումը

Բարդություն միջին

2
7. Գազային խառնուրդի հարաբերական խտության որոշումը՝ ըստ ջրածնի

Բարդություն բարդ

3
8. Մետաղի օքսիդի հետ փոխազդած ջրածնի ծավալի և օքսիդից վերականգնված մետաղի զանգվածի որոշումը

Բարդություն բարդ

3
9. Ջրածնի ծավալի որոշումը՝ ըստ խառնուրդի սկզբնական և չփոխազդած ջրածնի հայտնի ծավալների

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

1. Վարժանք ջրածնի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

4

Նյութեր ուսուցչի համար