Himicheskie-reaktivyi.jpg
 
Համարակալված աղերի հետազոտվող  շարքից՝
 
1.Na2SO4,2.ZnSO4,3.K2CO3,4.(NH4)S2,5.LiNO3,6.FeCl3,7.Na3PO4,8.Cu(NO2)2
 
\(1\). ընտրի՛ր ուժեղ հիմքից և թույլ թթվից առաջացած աղերը:
 
\(2\). Ի՞նչ գույն կունենա թթվահիմնային հայտանյութ ֆենոլֆտալեինը քո ընտրած աղերի ջրային լուծույթներում:
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛.
 
\(1\). Քո ընտրած աղերի հերթական համարները աճման կարգով, առանց բացատների.
 
\(2\). Հայտանյութի գույնը:
 
Պատասխան \(1\).
 
Պատասխան \(2\).