Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
2e32e548318b.gif 
 
Քիմիական բանաձևերի հետևյալ քառյակից՝ MgCl2,KNO3,H2SO4,Na2CO3 ընտրի՛ր այն զույգը, որոնց միջև ջրային լուծույթում ընթացող իոնափոխանակային ռեակցիայի արդյունքում անջատվում է գազ:
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛.
 
\(1\). Քո ընտրած նյութերի զույգից առավել փոքր մոլային զանգվածով նյութի մեկ մոլեկուլում առկա պրոտոնների թիվը:
 
\(2\). Ռեակցիայի ընթացքում անջատված գազի ծավալը (լ,ն.պ.), եթե քո ընտրած ելանյութերի քանակները եղել են 1.02-ական մոլ:
 
Պատասխան 1.  
 
Պատասխան 2.